Markedets ledende leverandør av IT-konsulenter

  • Personlig konsulenttjeneste som sørger for at du får den rette konsulenten til deres prosjekt
  • Fleksible samarbeidsmodeller som gjør det lett å bli kunde - og å forbli kunde
  • Konkurransedyktige priser og IT-konsulenttjenester basert på tids- og materialforbruk
  • Flere enn 18 000 senior IT-konsulenter med minst fem års erfaring
  • Unikt nasjonalt og internasjonalt nettverk

konsulenter18 725 konsulenter // 4 792 kompetanser

Fem enkle trinn til den riktige IT-konsulenten:

Hva kundene våre sier

arrow-down

Energinet.dk:

ProDataConsult has supplied extremely skilled consultants

ProData Consult understands Energinet.dk and our culture really well. They know what we want, and the process of finding new consultants always moves really fast.

We have worked with the consultancy for eight years. They help us solve our scalability challenges when we lack the competencies we need in-house. For example, when we have bottlenecks in connection with legal requirement projects where we have to meet a very short deadline, and where we don’t have the option of scaling up internally.

ProDataConsult has supplied extremely skilled consultants who have helped us complete complex projects successfully and who have contributed to changing the company in a positive direction.

I am also very satisfied with the consultancy’s transparent approach to billing. We are always informed precisely what we are paying for and how much, and we have never had any disputes related to finances during my time at the company.

Morten Gade Christensen
CIO Energinet.dk


Morten Gade Christensen

Santander Consumer Bank (DK):

Rask tilgang på kvalifiserte ferdigheter

Med ProData Consult som en leverandør av IT-konsulenter, får vi rask tilgang på kvalifiserte ferdigheter og ressurser. De er kjent for deres profesjonalitet og kvalitet, og konsulentene er snare til å tilpasse seg våre oppgaver, forstå deres roller og bli en integrert del av laget vårt.

Med kvalitet og hastighet har ProData Consult gjort vår utvikling utrolig skalerbar og fleksibel. 


Flemming Kirkskov
IT-direktør

KMD:

KMDs erfaringer med Nearshoring i Polen

KMD begynte å bruke ProData Consults Nearshoring-service i Polen høsten 2014. Michael Anders Christiansen er Senior prosjektleder i KMD og håndterer den daglige ledelsen av ProData Consults Nearshoring-konsulenter i Warszawa.

"I mitt prosjekt i KMD behøvde teamet å bli utvidet med fem nye utviklere og to testere. Basert på mine ferdighetskrav, leverte ProData Consult 17 konsulent-CV-er, og deres HR-departement koordinerte så to tettpakkede dager med intervjuer av alle kandidatene i Warszawa. En av kanidatene droppet ut, men våre forventninger om kvalifiserte kandidater ble fullstendig innfridd, og jeg er ekstremt tilfreds med hele prosessen.

ProData Consult håndterer også alt kontraktsarbeid på vegne av KMD.

Alle ProData-konsulenter kom etterpå til Danmark i to uker for å bli introdusert for prosjektet og ble kjent med det danske laget og omvendt. En av konsulentene var uheldigvis ikke gjort kjent med at møtet fant sted i København, så han dukket opp på ProDatas kontor i Warszawa. ProData sørget imidlertid for at han var i København neste dag. Det viktigste for meg er at begge lagene kan bli spleiset til et lag, uten noen hindringer i daglig arbeid i form av telefonoppringninger, samtaler, Lync-møter osv.

Jeg har virkelig satt pris på ProDatas profesjonalitet i det å fremskaffe høyt kvalifiserte konsulenter. Både på et teknisk/profesjonelt nivå og også på et personlig nivå. Etter bare noen uker har jeg allerede sett at det nære samarbeidet fungerer, og det er ikke noen forskjell mellom nasjonaliteter på laget.

ProData Consult har siden bedt om oppfølging på to møter angående fremgang og forventninger for fremtidig samarbeid. Jeg er veldig fornøyd med måten ProData sørger for at kunden er fornøyd med resultatene."


Michael Anders Christiansen
Senior prosjektleder

Nordic Aviation Capital:

Få all service på et sted

Nordic Aviation Capital er et selskap i ekstremt rask vekst, som setter høye krav til selskapets strategiske, taktiske og operasjonelle utvikling.

Det har vært massive utfordringer, som IT-leder, å møte de strategiske målene og å opprettholde en synergi og forbindelse mellom forretningsstrategien og den tekniske støtten. På det operasjonelle nivået har dette betydd utfordringer i det å finne de riktige IT-ressursene og -kompetansene som kunne utføre oppgavene raskt nok, mens man opprettholder levering på høyt nivå.

Med ProData Consult som tilbyder av IT-konsulenttjenester, managementtjenester og med deres near shoringssenter i Warszawa, Polen, har jeg en leverandør av full-service hvor jeg kan få all servicen på ett sted. Det å ha ProData som partner gir en stor verdi, fordi de tilbyr nye muligheter og servicer som jeg ikke hadde tenkt på før.

Jeg har mottatt management- og strategisk IT-konsultasjon, som har løftet IT-organisasjonen til et helt nytt nivå og skapt en sterk forbindelse mellom forretningsstrategi og IT-strategi, og derved sikret den nødvendige fart og optimalisering av selskapets operasjonskostnader og agility.

ProData Consults servicer har i tillegg gitt meg evnen til å oppskalere ved å bruke høyt kvalifiserte ferdigheter. Videre har implementeringen av Nearshoring, ved å bruke polske konsulenter i ProDatas nearshoring-senter i Warszawa, vært en veldig positiv erfaring. Både på grunn av konsulentenes veldig høye kompetansenivå, men også deres føre var-tilnærming og agility og ikke minst en attraktiv pris.

Partnerskapet har møtt alle betingelser og krav som vi hadde før vi begynte å arbeide sammen – det er fullstendig tilfredsstillende. Vi kunne nesten ikke holde tritt med nivået av service som har blitt levert, og jeg har en følelse av at den røde løperen hele tiden blir rullet ut til meg som en kunde.


Mads Krog Jensen
IT-leder

Energinet.dk:

De riktige ferdighetene på det riktige tidspunktet

Å danne et sterkt team når du trenger et, krever at de riktige ferdighetene er tilgjengelige på det riktige tidspunktet.

Energinet har opplevd mye vekst de siste årene, særlig gjennom kjerneservicer i det å overføre elektrisitet og gass i Danmark og særlig gjennom nye oppgaver som vil øke Danmarks bruk av fornybar energi imot 2050. Denne veksten er synlig gjennom hele organisasjonen, også i form av kravet om IT-løsninger og -prosjekter.

Som leder av IT-prosjektkontoret, er det viktig for meg å opprettholde evnen til å være fleksibel og ha muligheten til å oppskalere ressurser for å sikre fremgang i prosjektene. Dette har gjort oss i stand til å ta del i å skape verdier i forhold til selskapets utvikling.

ProData Consult har vært en god partner i mange år og hjelper oss til å oppskalere ressurser i forhold til behovet for IT-konsulenter på en daglig basis.

ProData Consult har en god forståelse for ferdighetene som vi trenger og er veldig profesjonelle i det å velge IT-konsulenter som matcher Energinets organisasjon, både på et profesjonelt og sosialt nivå.

ProData Consult er i stand til å få konsulentene raskt i gang, noe som hjelper oss å sikre den nødvendige fremgangen i prosjektene. Konsulentene tar på seg store oppgaver i organisasjonen vår og gjør det veldig profesjonelt. Det er bra å se hvor lett det er for konsulentene å tilpasse seg oppgavene og løse dem.


Katrine Jørgensen
Avdelingsleder
IT-prosjektkontor

Arla foods amba:

IT-konsulenter letter på press og stress hos Arla

ProData Consult er en rask og fleksibel partner, og de er gode på å finne de riktige konsulent-profilene for våre IT-prosjekter på Arla.

Det er også viktig å nevne vårt nære samarbeid med ProDatas Account Manager, som er veldig mye til stede her. Han har en god og kontinuerlig dialog og oppfølging med konsulentene og meg, og han vet hva som foregår.

ProData-konsulentene og -prosjektlederne har en høy suksessrate her på Arla. De leverer kvalitet og er nøye med å løse problemer på en profesjonell måte. De utviser sterk lojalitet over alt og ser etter Arlas interesser i selve prosjektet.

De fungerer også som "reserve", noe som betyr at vi bruker dem mye i travle perioder hvor de hjelper oss med store mengder arbeid, og på den måten holder de stressnivået nede for de som er fast ansatt hos Arla.

Vår Account Manager på ProData Consult kjenner oss også godt og er veldig involvert i våre prosjekter og oppgaver. Han er kjent med området og vet hvilke typer av personligheter som passer til oppgaven, så jeg bruker veldig liten tid til å rekruttere IT-konsulenter selv. Han tar nesten på seg en HR-rolle – og det tar virkelig presset fra meg.


Christian Neumann
Senior Manager

Statistisk Sentralbyrå:

En godt kvalifisert IT-konsulent

Ved omlegging til Office2010 hadde vi i Statistisk Sentralbyrå behov for hjelp til å legge om, og sikre at dokumenter og systemer i Office ville fungere fra dag en. Gjennom kontakten med Prodata Consult fikk vi raskt på plass en godt kvalifisert konsulent som kjente området og løste oppgaven. ProData-konsulenten hadde god kontakt med alle involverte og fant gode løsninger. Samarbeidet med Prodata var godt og uproblematisk. Det var både formelt korrekt i forhold til avtaler og hyggelig.  


Grete Olsen
Seniorrådgiver

GN Netcom:

De kvalifiserte konsulentene vi krever, på kort tid

Jeg er fullt og helt tilfreds med vårt samarbeid med ProData Consult, som utmerker seg med en høy grad av profesjonalitet. ProData Consult-teamets evne til å fremskaffe de kvalifiserte konsulentene vi har behov for – på meget kort varsel – setter jeg stor pris på i en tid hvor behovet kan oppstå nærmest fra dag til dag.

IT-konsulentene fra ProData Consult er faglig meget kompetente, og arbeider også sosialt godt i vårt team og i dialog med bedriften. De er helt klart en medvirkende årsak til at vi har levert suksessfulle prosjekter innenfor fastsatt tid og pris – til stor tilfredshet for bedriften.


Kenneth Ullmann
leder
IT Applications

Atea:

Vi får tilført verdi fra dag én

I min rolle som en prosjektleder i intern IT hos Atea, må jeg ofte øke utviklingsressursene på spesifikke prosjekter, og jeg er derfor svært avhengig av tre ting: rask tilgang til de riktige profilene, god fleksibilitet og en enkel og gjennomsiktig prosess fra identifisering av behovene frem til konsulentene begynner å jobbe.

ProData Consult har fullt og helt levd opp til dette. Konsulenthuset er også dyktig til raskt å fange opp våre behov. Den enkle prosessen hos ProData betyr at jeg som kunde kan føle meg trygg og ikke bruke mye tid på å intervjue kandidater som ikke innfrir våre behov og forventninger.

Man får også inntrykk av at kandidatene deler ProDatas verdier. Resultatet er fleksibel og profesjonell teaminkludering – og vi får tilført verdi fra dag én.


Sara Amini
prosjektleder

Telenor:

Jeg fikk lynraskt tilbudt konsulenter fra hele verden

På et tidspunkt hadde vi behov for noen spesielle IT-kompetanser til et høyt prioritert prosjekt. Det var svært vanskelig å finne disse IT-kompetansene; vi hadde dem ikke in-house, og ingen i vårt nettverk kunne hjelpe oss å finne dem der og da. Etter en periode med leting hadde jeg egentlig gitt opp å finne de ressursene vi trengte.

Da fikk jeg kontakt med ProData Consult, og jeg må si at jeg er imponert!

Imponert over deres evne til å forstå problemstillingen jeg stod med, og imponert over deres fleksibilitet og hastighet!

Jeg fikk lynraskt tilbudt konsulenter fra hele verden – det har noen ganger gått bare et par timer før jeg har fått en kvalifisert CV for akkurat den typen IT-konsulent jeg trengte.

Jeg er imponert over hvor raskt ProData Consult har klart å finne svært spesialiserte kompetanser innen et bredt felt. Dessuten er nivået på deres konsulenters kompetanser meget høyt.

At jeg har ProData Consult i ryggen som konsulentleverandør gir meg en stor sikkerhet og betyr svært mye for å bli ferdig med prosjektene i tide.


Philip Lyngø Jensen
avdelingssjef
BSS Applications

TDC:

Virkelig kompetente konsulenter som samsvarer med våre krav på svært kort varsel

For flere år siden ble vi anbefalt å prøve ProData Consult av kolleger i bransjen. I 2003 inngikk vi den første avtalen om levering av konsulenttjenester, og dette har fortsatt siden.

Jeg vil bruke ord som profesjonalitet, ærlighet, fleksibilitet og punktlighet for å beskrive ProData Consult.

ProData har bevist at de kan levere virkelig kompetente konsulenter som samsvarer med våre krav på svært kort varsel. Hvis vi går inn i et nytt teknologiområde, ønsker vi å umiddelbart få fatt i en konsulent med kompetanseprofilen som kreves for å utføre oppgaven – og det sparer oss tid! Når jeg tar kontakt med ProData Consult, tar det ikke mer enn to dager før de sender oss en kvalifisert konsulent.

Jeg vet nøyaktig hva jeg får, og jeg vet hvor mye jobbene koster, hvilket betyr at det ikke kommer noen ubehagelige overraskelser. Jeg setter også pris på den åpne dialogen og fleksibiliteten overfor meg som kunde, samt oppfølgingene som gjennomgås for å sikre fremgang i oppgaven.


Gert Wulff
prosjektleder

TDC Online:

Rask tilgang til kvalifiserte ressurser som virkelig får jobben gjort

Det er etter hvert mange år siden TDC inngikk en rammeavtale med ProData Consult, noe som automatisk gjør at ProData er vårt førstevalg.

Når erfaringene fortsetter å være positive år etter år, og IT-konsulentene vi får og oppgavene vi gir ProData har vært i orden, kombinert med pris og kvalitet, er det absolutt ikke nødvendig å gå til andre.

Vi har virkelig klart å bygge et velfungerende samarbeidsforhold. Det jeg verdsetter mest i samarbeidet er at ProData klarer å matche våre behov med kvalifiserte konsulenter hver eneste gang. Og det gjør de raskt!

I hverdagen blir det mye enklere for meg å ha en fleksibel buffer! Spesielt når det dukker opp nye, uventede oppgaver. Da vet jeg at vi har rask tilgang til kvalifiserte ressurser som virkelig kan ta tak i oppgavene. Det betyr at vi oppnår mer enn vi ellers ville gjort, og kommer i mål med alle oppgaver. Det gjør min verden betydelig enklere!

ProDatas IT-konsulenter kommer også med kvalifiserte innspill i hverdagen med andre vinklinger, tanker og erfaringer enn dem man selv har å bidra med. Og de tilnærmer seg oppgavene proaktivt, og inngår som lagspillere sammen med våre faste medarbeidere.


Flemming Mahler
avdelingssjef

YouSee:

Et konsulenthus med mange kontakter og et stort nettverk

Grunnen til at jeg brukte eksterne IT-konsulenter første gang, var at jeg ikke hadde nok utviklingsressurser. Jeg var i en situasjon hvor jeg simpelthen ikke hadde nok ansatte til å fullføre prosjektene.

Konsulenthuset ProData Consult har samarbeidet med TDC i mange år nå, og vi har en rammeavtale med dem. Men hovedgrunnen til at jeg velger å jobbe med dem, er deres kompetente medarbeidere som gjør en strålende jobb med å levere de riktige ressursene – og levere dem raskt. Jeg er ofte i situasjoner hvor jeg trenger IT-kompetanser for fire dager siden – så ting må skje raskt!

Mine erfaringer er at ProData Consult er et svært fleksibelt konsulenthus med mange kontakter og et stort nettverk som gjør at de finner svært kvalifiserte IT-ressurser raskt. IT-konsulentene deres er kompetente, engasjerte og motiverte. Konsulentene bidrar fullt ut, er svært proaktive og tilfører kunnskap til prosjektene våre.


Lars Olling
IT-sjef

Energinet.dk:

ProData-konsulentene har alltid levert solide resultater

Energinet.dk har i flere år hatt et tett samarbeid med ProData Consult, et forhold som vi har utvidet til å inkludere en rekke av våre sentrale systemer, fra vårt internt utviklede .NET-organiseringssystem til et patentert Scada-system basert på SharePoint for vår selvbetjente portal.

Vi valgte å utvide vårt forhold til ProData Consult av to grunner. For det første er deres forretningsmodell bygd på bruken av eksterne konsulenter, og dette gir oss fleksibiliteten vi trenger. For det andre leverer ProData Consult et eksepsjonelt omfang av kompetanser.

I tillegg har alle ProData-konsulentene som vi har jobbet med levert solide resultater i samarbeid med våre interne medarbeidere.


Claus Wegener Kofoed
IT-sjef

DONG Energy:

Jeg er fullt og helt tilfreds med servicen jeg får

Som avdelingsleder for Business IT Software Development i DONG er en av de største utfordringer for tiden å finne riktige og best kvalifiserte IT-ressurser som kan løse våre oppgaver.

Siden ProData Consult har levert IT-konsulenttjenester til stor tilfredshet for Elsam Engineering siden 2003, var det helt naturlig å fortsette samarbeidet etter fusjonen med DONG Energy.

ProData Consult er et etablert og effektivt konsulenthus, og i en travel og intens hverdag er det viktig for meg å bruke minst mulig tid på innhente eksterne IT-konsulenter og få det optimale ut av det.

For meg er det viktig å ha et konsulenthus som raskt kan skaffe de riktige ressursene med riktig kvalitet, og det må jeg si at ProData Consult lever opp til. Det virker på meg som om de har et svært solid fundament og mange kvalifiserte IT-konsulenter å benytte seg av.

Jeg er fullt og helt tilfreds med servicen jeg får. Hos ProData Consult er de flinke til å sette seg inn i mine behov, slik at jeg slipper å bruke masse tid på sette dem inn i DONG Energys forretningsvirksomhet og problemstillinger.


Johnny Iversen
avdelingsleder for Business IT Software Development

KMD:

Dialogen med ProData Consult er alltid fremsynt

Dialogen med ProData Consult er alltid fremsynt og effektiv. De er flinke til å finne de riktige konsulentene, og de er alltid raske.

Når jeg ber om en konsulent, vet jeg at ProData Consult raskt vil finne en konsulent med kompetansen jeg trenger. Dette styrker tilliten i samarbeidet.

ProData Consult er proaktive og er alltid tilgjengelige når vi trenger det.


Kim Engelhardt Bjørkquist
prosjektleder

 

Finn din IT-konsulent hos ProData Consult, eller bli en del av vårt store nettverk av IT-konsulenter

ProData Consult finner den rette IT-konsulenten ut fra kundenes behov og utfordringer - på en fleksibel og transparent måte. Vi har som mål å tilby kundene våre en best mulig opplevelse gjennom konstruktivt og effektivt samarbeid.

Vår kjernevirksomhet består av å tilby profesjonelle IT-konsulenter til både store og små bedrifter, enten de befinner seg i oppstartsfasen eller er godt etablerte. For best mulig resultat finner vi den rette konsulenten til kundens prosjekter - uansett omfang og kompleksitet. Hos ProData Consult har du i tillegg muligheten til å bli en del av vårt internasjonale nettverk av ledende IT-eksperter.