Trinn 4: Intervjuer

  • Personlig intervju
  • Test av personkjemi og kompetanse

Test av personkjemi og kompetanse i praksis

Vanligvis vil en eller flere konsulenter bli kalt inn til et personlig intervju. Dette er din sjanse til å undersøke konsulentens kompetanse i detalj og vurdere om kandidaten vil passe inn i deres organisasjon. Våre salgsrepresentanter vil forsøke å være til stede, men etter intervjuet er det du selv som velger den konsulenten som er best egnet til den aktuelle oppgaven.

Tips til samtalen

Fokuset under intervjuet bør ligge på konsulentens ferdigheter og kompetanse - og om vedkommende passer til dine behov.

Gi konsulenten mulighet til å snakke litt før selve intervjuet begynner. Intervjuet bør også ha en avsluttende del der IT-konsulenten oppfordres til å stille spørsmål.

Det er viktig å stille spørsmål og oppmuntre konsulenten til å gi praktiske eksempler på situasjoner der han/hun har brukt de relevante kvalifikasjonene/ferdighetene.

Når dere har valgt IT-konsulent, utarbeides den endelige avtalen, og pris, vilkår og varighet vil fastsettes i en kontrakt.