Trinn 5: Kontrakt og administrasjon

  • Pris, vilkår og varighet avtales og sammenfattes i en kontrakt, hvorpå avtalen inngås
  • Vi er fleksible når det gjelder starttidspunkt, priser og kontraktsmessige ordninger
  • Til nå har prosessen vært gratis og helt uforpliktende

Vi tar oss av administrasjonen av IT-konsulentene

Når vi har funnet den rette IT-konsulenten, er det på tide å komme i gang med arbeidet. For oss betyr dette håndtering av alle administrative oppgaver knyttet til konsulenten under prosjektet.

ProData Consult er eksperter på konsulenttjenester, så det er naturlig at vi tar ansvar for konsulentene våre og fungerer som kontraktspartner. Vi tar oss av alt fra valg av IT-konsulenter, kvalitetssikring og forhandlinger til administrasjon, forsikring og fakturering for konsulentoppdragene - slik at du kan konsentrere deg om viktigere oppgaver.

Vi har alltid lagt vår ære i å være en partner det er lett å samarbeide med, og derfor har vi en fleksibel og transparent tilnærming til oppgaveløsning generelt. Vår oversiktlige pris- og samarbeidsmodell gjør at det ikke dukker opp noen uventede gebyrer eller utgifter, og at den avtalte timeraten forblir uforandret.


Fleksibilitet og gjennomsiktighet

Med ProData Consults rammeavtale får du IT-assistanse basert på tids- og materialforbruk fra en leverandør som spesialiserer seg på å hjelpe kunder med å finne riktig kjernekompetanse og skalere sine ressursbehov. En slik avtale sikrer konkurransedyktige priser og fri tilgang til vår effektive konsulentstyringsmodul.

Vår kjernevirksomhet er å tilby IT-konsulenter som jobber basert på tids- og materialforbruk. Timerater avhenger av kompetansen som kreves, og oppdragets varighet. Ta gjerne kontakt med salgsavdelingen vår for eksempler på avtaler og prisoverslag for ulike oppgaver.

Vi tilbyr også fastpriskontrakter og rammeavtaler, for eksempel tjenestenivåavtaler.

Våre kontrakter og avtaler er fleksible og gjennomsiktige. På denne måten kan vi levere tjenester til store, IT-intensive bedrifter og institusjoner, samt til mindre bedrifter i oppstartsfasen..

Prosessen for avtaler om fastprisprosjekter og tjenestenivåbaserte kontrakter avhenger av oppgavens omfang og kompleksistet.

Les mer om administreringen av IT-konsulenter.