Bedriftsinformasjon

ProData Consult er et uavhengig IT-konsulentselskap med hovedkontor i København og filialer/datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Polen.

Pdc Business Subsidaries


Eierskap:ProData Consult NUF er en avdeling av det danske selskapet ProData Consult A/S

Org.nr.:NO995306824

Styre:Jens Kyhnæb (formann), John Dueholm (styremedlem) og Jørgen Bardenfleth (styremedlem)

Ledelse:Søren Nordal Rode, Lars Winther

Årsrapport:

Last ned ProData Consults årsrapport for 2016

Last ned ProData Consults årsrapport for 2015

Last ned ProData Consults årsrapport for 2014

Selskapsgruppe:

ProData Consult består av følgende selskaper og datterselskaper:

  • ProData Consult A/S, Danmark
  • ProData Consult AB, Sverige
  • ProData Consult NUF, Norge
  • ProData Consult SP Z.O.O., Polen
  • ProData Consult, Nederland
  • ProData Consult GmbH, Tyskland
  • ProData Management ApS