Vendor Management Service – effektiv leverandørstyring

 • Enkel administrering av leverandører og eksterne konsulenter
 • Konsolidering av innkjøp, fakturering og kontrakter
 • Ingen monopolvirksomhet; IT-avdelingen kan opprettholde samarbeidet med spesialiserte leverandører
 • Alle konsulenter dekkes av ProData Consults profesjonelle ansvarsforsikring

Lavere administrasjonskostnader

Med ProData Consults leverandørstyringstjeneste (VMS) tar vi hånd om administreringen av leverandører og eksterne IT-konsulenter, samtidig som du får full valgfrihet.

Det kan være ressurskrevende og risikofylt å administrere et stort antall leverandører og eksterne konsulenter, siden de involverte partene ofte har ulike timerater, kontraktsvilkår, forsikringsavtaler osv.

Derfor tilbyr ProData Consult en sentralisert leverandørstyringstjeneste for hele eller deler av administreringen av eksterne konsulenter, enten de er individuelle entreprenører eller innleide konsulenter fra ulike byråer.

Fordelene med ProData Consults leverandørstyringstjeneste:

 • Konsoliderte prosesser for ansettelser, fakturering og innleie av konsulenter
 • Effektiv risikovurdering
 • Lavere administrasjonskostnader
 • Enkel administrering av kontraktsforlengelser, kontraktsoppsigelser og timerater ved bruk av ProData Consults gratis nettbaserte konsulentstyringsmodul
 • Oversikt over alle utgifter for konsulenter og konsulenttjenester i hele bedriften med den gratis nettbaserte konsulentstyringsmodulen
 • Et svært konkurransedyktig administrasjonsgebyr som følge av våre effektive IT-systemer
 • Alle konsulenter dekkes av ProData Consults yrkesansvarsforsikring
 • IT-avdelingen kan beholde sine foretrukne leverandører og/eller individuelle konsulenter selv med en konsolidert portefølje

Les mer om konsulentstyring og ProData Consults unike konsulentstyringsmodul.

Les mer om ProData Consults pågående konsulentvurderinger og kvalitetssikring.