Markedets ledende leverandør av IT-konsulenter

Fem enkle trinn til den riktige IT-konsulenten:

arrow-down

Hva kundene våre sier

Santander Consumer Bank (DK):

Rask tilgang på kvalifiserte ferdigheter

Med ProData Consult som en leverandør av IT-konsulenter, får vi rask tilgang på kvalifiserte ferdigheter og ressurser. De er kjent for deres profesjonalitet og kvalitet, og konsulentene er snare til å tilpasse seg våre oppgaver, forstå deres roller og bli en integrert del av laget vårt.

Med kvalitet og hastighet har ProData Consult gjort vår utvikling utrolig skalerbar og fleksibel. 


Flemming Kirkskov
IT-direktør

KMD:

KMDs erfaringer med Nearshoring i Polen

KMD begynte å bruke ProData Consults Nearshoring-service i Polen høsten 2014. Michael Anders Christiansen er Senior prosjektleder i KMD og håndterer den daglige ledelsen av ProData Consults Nearshoring-konsulenter i Warszawa.

"I mitt prosjekt i KMD behøvde teamet å bli utvidet med fem nye utviklere og to testere. Basert på mine ferdighetskrav, leverte ProData Consult 17 konsulent-CV-er, og deres HR-departement koordinerte så to tettpakkede dager med intervjuer av alle kandidatene i Warszawa. En av kanidatene droppet ut, men våre forventninger om kvalifiserte kandidater ble fullstendig innfridd, og jeg er ekstremt tilfreds med hele prosessen.

ProData Consult håndterer også alt kontraktsarbeid på vegne av KMD.

Alle ProData-konsulenter kom etterpå til Danmark i to uker for å bli introdusert for prosjektet og ble kjent med det danske laget og omvendt. En av konsulentene var uheldigvis ikke gjort kjent med at møtet fant sted i København, så han dukket opp på ProDatas kontor i Warszawa. ProData sørget imidlertid for at han var i København neste dag. Det viktigste for meg er at begge lagene kan bli spleiset til et lag, uten noen hindringer i daglig arbeid i form av telefonoppringninger, samtaler, Lync-møter osv.

Jeg har virkelig satt pris på ProDatas profesjonalitet i det å fremskaffe høyt kvalifiserte konsulenter. Både på et teknisk/profesjonelt nivå og også på et personlig nivå. Etter bare noen uker har jeg allerede sett at det nære samarbeidet fungerer, og det er ikke noen forskjell mellom nasjonaliteter på laget.

ProData Consult har siden bedt om oppfølging på to møter angående fremgang og forventninger for fremtidig samarbeid. Jeg er veldig fornøyd med måten ProData sørger for at kunden er fornøyd med resultatene."


Michael Anders Christiansen
Senior prosjektleder

Nordic Aviation Capital:

Få all service på et sted

Nordic Aviation Capital er et selskap i ekstremt rask vekst, som setter høye krav til selskapets strategiske, taktiske og operasjonelle utvikling.

Det har vært massive utfordringer, som IT-leder, å møte de strategiske målene og å opprettholde en synergi og forbindelse mellom forretningsstrategien og den tekniske støtten. På det operasjonelle nivået har dette betydd utfordringer i det å finne de riktige IT-ressursene og -kompetansene som kunne utføre oppgavene raskt nok, mens man opprettholder levering på høyt nivå.

Med ProData Consult som tilbyder av IT-konsulenttjenester, managementtjenester og med deres near shoringssenter i Warszawa, Polen, har jeg en leverandør av full-service hvor jeg kan få all servicen på ett sted. Det å ha ProData som partner gir en stor verdi, fordi de tilbyr nye muligheter og servicer som jeg ikke hadde tenkt på før.

Jeg har mottatt management- og strategisk IT-konsultasjon, som har løftet IT-organisasjonen til et helt nytt nivå og skapt en sterk forbindelse mellom forretningsstrategi og IT-strategi, og derved sikret den nødvendige fart og optimalisering av selskapets operasjonskostnader og agility.

ProData Consults servicer har i tillegg gitt meg evnen til å oppskalere ved å bruke høyt kvalifiserte ferdigheter. Videre har implementeringen av Nearshoring, ved å bruke polske konsulenter i ProDatas nearshoring-senter i Warszawa, vært en veldig positiv erfaring. Både på grunn av konsulentenes veldig høye kompetansenivå, men også deres føre var-tilnærming og agility og ikke minst en attraktiv pris.

Partnerskapet har møtt alle betingelser og krav som vi hadde før vi begynte å arbeide sammen – det er fullstendig tilfredsstillende. Vi kunne nesten ikke holde tritt med nivået av service som har blitt levert, og jeg har en følelse av at den røde løperen hele tiden blir rullet ut til meg som en kunde.


Mads Krog Jensen
IT-leder

Statistisk Sentralbyrå:

En godt kvalifisert IT-konsulent

Ved omlegging til Office2010 hadde vi i Statistisk Sentralbyrå behov for hjelp til å legge om, og sikre at dokumenter og systemer i Office ville fungere fra dag en. Gjennom kontakten med Prodata Consult fikk vi raskt på plass en godt kvalifisert konsulent som kjente området og løste oppgaven. ProData-konsulenten hadde god kontakt med alle involverte og fant gode løsninger. Samarbeidet med Prodata var godt og uproblematisk. Det var både formelt korrekt i forhold til avtaler og hyggelig.  


Grete Olsen
Seniorrådgiver

GN Netcom:

De kvalifiserte konsulentene vi krever, på kort tid

Jeg er fullt og helt tilfreds med vårt samarbeid med ProData Consult, som utmerker seg med en høy grad av profesjonalitet. ProData Consult-teamets evne til å fremskaffe de kvalifiserte konsulentene vi har behov for – på meget kort varsel – setter jeg stor pris på i en tid hvor behovet kan oppstå nærmest fra dag til dag.

IT-konsulentene fra ProData Consult er faglig meget kompetente, og arbeider også sosialt godt i vårt team og i dialog med bedriften. De er helt klart en medvirkende årsak til at vi har levert suksessfulle prosjekter innenfor fastsatt tid og pris – til stor tilfredshet for bedriften.


Kenneth Ullmann
leder
IT Applications

Atea:

Vi får tilført verdi fra dag én

I min rolle som en prosjektleder i intern IT hos Atea, må jeg ofte øke utviklingsressursene på spesifikke prosjekter, og jeg er derfor svært avhengig av tre ting: rask tilgang til de riktige profilene, god fleksibilitet og en enkel og gjennomsiktig prosess fra identifisering av behovene frem til konsulentene begynner å jobbe.

ProData Consult har fullt og helt levd opp til dette. Konsulenthuset er også dyktig til raskt å fange opp våre behov. Den enkle prosessen hos ProData betyr at jeg som kunde kan føle meg trygg og ikke bruke mye tid på å intervjue kandidater som ikke innfrir våre behov og forventninger.

Man får også inntrykk av at kandidatene deler ProDatas verdier. Resultatet er fleksibel og profesjonell teaminkludering – og vi får tilført verdi fra dag én.


Sara Amini
prosjektleder

TDC:

Virkelig kompetente konsulenter som samsvarer med våre krav på svært kort varsel

For flere år siden ble vi anbefalt å prøve ProData Consult av kolleger i bransjen. I 2003 inngikk vi den første avtalen om levering av konsulenttjenester, og dette har fortsatt siden.

Jeg vil bruke ord som profesjonalitet, ærlighet, fleksibilitet og punktlighet for å beskrive ProData Consult.

ProData har bevist at de kan levere virkelig kompetente konsulenter som samsvarer med våre krav på svært kort varsel. Hvis vi går inn i et nytt teknologiområde, ønsker vi å umiddelbart få fatt i en konsulent med kompetanseprofilen som kreves for å utføre oppgaven – og det sparer oss tid! Når jeg tar kontakt med ProData Consult, tar det ikke mer enn to dager før de sender oss en kvalifisert konsulent.

Jeg vet nøyaktig hva jeg får, og jeg vet hvor mye jobbene koster, hvilket betyr at det ikke kommer noen ubehagelige overraskelser. Jeg setter også pris på den åpne dialogen og fleksibiliteten overfor meg som kunde, samt oppfølgingene som gjennomgås for å sikre fremgang i oppgaven.


Gert Wulff
prosjektleder

TDC Online:

Rask tilgang til kvalifiserte ressurser som virkelig får jobben gjort

Det er etter hvert mange år siden TDC inngikk en rammeavtale med ProData Consult, noe som automatisk gjør at ProData er vårt førstevalg.

Når erfaringene fortsetter å være positive år etter år, og IT-konsulentene vi får og oppgavene vi gir ProData har vært i orden, kombinert med pris og kvalitet, er det absolutt ikke nødvendig å gå til andre.

Vi har virkelig klart å bygge et velfungerende samarbeidsforhold. Det jeg verdsetter mest i samarbeidet er at ProData klarer å matche våre behov med kvalifiserte konsulenter hver eneste gang. Og det gjør de raskt!

I hverdagen blir det mye enklere for meg å ha en fleksibel buffer! Spesielt når det dukker opp nye, uventede oppgaver. Da vet jeg at vi har rask tilgang til kvalifiserte ressurser som virkelig kan ta tak i oppgavene. Det betyr at vi oppnår mer enn vi ellers ville gjort, og kommer i mål med alle oppgaver. Det gjør min verden betydelig enklere!

ProDatas IT-konsulenter kommer også med kvalifiserte innspill i hverdagen med andre vinklinger, tanker og erfaringer enn dem man selv har å bidra med. Og de tilnærmer seg oppgavene proaktivt, og inngår som lagspillere sammen med våre faste medarbeidere.


Flemming Mahler
avdelingssjef

YouSee:

Et konsulenthus med mange kontakter og et stort nettverk

Grunnen til at jeg brukte eksterne IT-konsulenter første gang, var at jeg ikke hadde nok utviklingsressurser. Jeg var i en situasjon hvor jeg simpelthen ikke hadde nok ansatte til å fullføre prosjektene.

Konsulenthuset ProData Consult har samarbeidet med TDC i mange år nå, og vi har en rammeavtale med dem. Men hovedgrunnen til at jeg velger å jobbe med dem, er deres kompetente medarbeidere som gjør en strålende jobb med å levere de riktige ressursene – og levere dem raskt. Jeg er ofte i situasjoner hvor jeg trenger IT-kompetanser for fire dager siden – så ting må skje raskt!

Mine erfaringer er at ProData Consult er et svært fleksibelt konsulenthus med mange kontakter og et stort nettverk som gjør at de finner svært kvalifiserte IT-ressurser raskt. IT-konsulentene deres er kompetente, engasjerte og motiverte. Konsulentene bidrar fullt ut, er svært proaktive og tilfører kunnskap til prosjektene våre.


Lars Olling
IT-sjef

ATP:

Kunnskap og forståelse av virksomheten vår

Når det gjelder menneskelig kompetanse, er det vanskelig å standardisere ”varen” for å sammenligne rater. Derfor har kommunikasjonen med vår ProData Consult-kontoansvarlig vært svært viktig.

Det har vært en fordel for oss å ha en kontoansvarlig som kjenner til bransjen vår og segmentet vårt, og som har tilegnet seg kunnskap og forståelse for virksomheten, kulturen, aktuelle prosjekter og den generelle situasjonen. Tekniske termer og interne forkortinger blir forstått og effektivt oversatt til konsulenttreff.

ProData Consult har en stor CV-database som vanligvis trekkes fram som en klar fordel. Men når ProData Consult klarer å kombinere innholdet i denne CV-databasen med kontoansvarligs kundekunnskaper og personlig kunnskap om konsulentene, er det en skikkelig leverandørstyrke: resultatet fra konsulentsøket blir mye mer nøyaktig. Dette vises klarest når konsulentens sosiale evner og preferanser mht. oppdragets omfang og varighet matcher våre behov og ønsker.


Henrik Estrup
seksjonssjef

SDC:

Konsulentene er dyktige, profesjonelle og leverer det de skal

SDC har benyttet ProData Consult som leverandør av IT-konsulenter i flere år.

Konsulentene deres har alltid vært ytterst kompetente med omfattende teknisk erfaring, og de har derfor spilt en viktig rolle i utviklingen av våre systemer.

Som hovedansvarlig for at et prosjekt kommer vellykket i havn, er det av vital betydning at jeg har full tillit til at de tilknyttede IT-konsulentene kan jobben sin 100 %. Her hjelper det ikke hvis jeg etter en stund finner ut at konsulenten faktisk ikke yter tilfredsstillende. Det er bortkastet tid og ressurser, og kan i verste fall forsinke et prosjekt.

Med ProData Consult er jeg helt trygg på at de riktige konsulentene settes på prosjektet. Konsulentene er dyktige, profesjonelle og leverer det de skal.

ProData Consult leverer varene.


Ole Kyhnæb
prosjektleder

Finn din IT-konsulent hos ProData Consult

ProData Consult finner den rette IT-konsulenten ut fra kundenes behov og utfordringer - på en fleksibel og transparent måte. Vi har som mål å tilby kundene våre en best mulig opplevelse gjennom konstruktivt og effektivt samarbeid.

Vår kjernevirksomhet består av å tilby profesjonelle IT-konsulenter til både store og små bedrifter, enten de befinner seg i oppstartsfasen eller er godt etablerte. For best mulig resultat finner vi den rette konsulenten til kundens prosjekter - uansett omfang og kompleksitet.

Motta CV
 

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.