Trinn 3: Konsulentens CV oversendes

  • CV-er fra 1-3 konsulenter oversendes
  • Vi gjør vårt ytterste for å kunne sende deg en CV innen 48 timer

Innen 48 timer velger vi ut 1-3 IT-konsulenter

Vi vet at du må forholde deg til tidsfrister. Derfor strekker vi oss så langt som mulig for å finne 1-3 IT-konsulenter og oversende CV-ene deres innen 48 timer. Vi sender deg også informasjon om konsulentenes tilgjengelighet, eventuell informasjon som er relevant for prosjektet samt et overslag på timeraten til hver konsulent.

Deretter kan du vurdere CV-ene med hjelp fra en av våre dyktige salgsrepresentanter, som kjenner konsulentene godt.


Kvaliteten på konsulenter og CV-er

Når vi skal finne de riktige IT-konsulentene til et bestemt oppdrag, legger vi vekt på relevant erfaring fra det valgte kompetanseområdet, sosiale ferdigheter og positive kundereferanser. Som en del av kvalitetsprosessen registrerer vi hundrevis av kundeevalueringer av konsulentene våre. Disse evalueringene vurderer konsulentens arbeidsinnsats og sosiale kompetanse på konkrete områder.

Les mer om kvalitetssikring.

Våre representanter er alltid klare til å gi deg råd når du skal gjennomgå CV-er og gjøre ditt endelige valg. De kjenner kandidatene godt og vil sikre at konsulenten du velger, er den rette for jobben og din organisasjon.