Bedrifts­informasjon

ProData Consult er et uavhengig IT-konsulentselskap med hovedkontor i København og filialer/datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Polen.

Pdc -grp -2018

 

Eierskap:ProData Consult NUF er en avdeling av det danske selskapet ProData Consult A/S

Org.nr.:NO995306824

Styre:Jens Kyhnæb, Formann
John Dueholm, Styremedlem
Jørgen Bardenfleth, Styremedlem

Ledelse:Søren Nordal Rode
Lars Winther

Årsrapport:

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014