Problemer med å finne de rette menneskene til IT-prosjektet ditt?

Flere og flere virksomheter i Skandinavia har problemer med å få tak i riktig IT-kompetanse. Det setter bremser på prosjekter, leveranser og til slutt virksomheten. Men tør man rette blikket mot utlandet, får virksomheten mulighet til å dra nytte av de mange IT-spesialistene som finnes i nærområdet.

Mangel på IT-ressurser er en voksende problemstilling i Skandinavia

Det er alment kjent at skandinaviske virksomheter har utfordringer med å skaffe riktig IT-kompetanse – og denne problemstillingen øker stadig. I Danmark estimeres det en mangel på 19 000 IT-spesialister frem mot 2030, mens i Sverige ser det ut til at det vil være en mangel på 70 000 IT-folk i 2022. I Norge hadde 38% av virksomhetene i 2017 ledige IT-stillinger som de aldri fikk besatt. Mangelen på IT-kompetanse i Skandinaviske virksomheter er derfor ikke bare en nåværende problemstilling, men også fremtidig. Og det har store konsekvenser for virksomhetens vekst og utvikling.

Les: Ting du bør vite om nearshoring

Det koster dyrt

I det daglige arbeidet blir ovennevnte problemstilling spesielt synlig, blant annet for avdelingsledere og program- og prosjektledere som sliter med å få de ressursene som trengs for å levere prosjekter, løsninger og resultater. Men det har også store konsekvenser for bedriften som helhet. I Danmark og Norge har henholdsvis 42,7% og 46% av virksomhetene enten måtte si nei til ordre, si nei til nye markeder eller utsette utvikling og innovasjon som direkte konsekvens av mangel på riktig IT-kompetanse. I Sverige ser det også ut som om at dette er den største utfordringen for fortsatt vekst i den digitale sektoren.

I Danmark alene, viser en studie at danske virksomheter vil miste rundt 190 milliarder danske kroner i omsetning de neste tre årene, noe som tilsvarer et omsetningstap på 5,8%, på grunn av digitaliseringseffekten – hvor mangel på IT-kompetanse står som en av de største hindringene.

Med andre ord; det er dyrt for skandinaviske virksomheter å mangle riktig IT-kompetanse.

Tvil mot utenlandsk arbeidskraft

Og selv om problemstillingen vokser i skandinaviske virksomheter og konsekvensene er store, opplever vi fortsatt en tilbakeholdende innstilling til å søke mot utlandet, hvor mengden IT-talenter vokser. For eksempel i Danmark og Norge har bare 22,5% og 17% av virksomhetene som har forsøkt forgjeves å rekruttere IT-ressurser, valgt å outsource og/eller flytte deler av virksomheten til utlandet (for eksempel nearshoring eller offshoring). Disse tallene kan virke merkelig når alternativet, i mange tilfeller, er å gi opp utvikling i IT og derved ordrer for bedriften. Men hvorfor er virksomheter så tvilende til utlandet? 

Les: Nearshoring vs. Offshoring – Hvordan velger du?

I forhold til nearshoring kan den store tvilen, i våre øyne, skyldes at virksomhetene har en feilaktig forståelse av hva som egentlig kreves for å utnytte det store potensialet man finner i utlandet. Mange tror feilaktig at nearshoring er en lang og tung prosess, hvor det går lang tid før man kan begynte å høste fruktene. Dette er ikke nødvendigvis tilfellet. I virkeligheten er det, med en etablert og profesjonell leverandør, relativt enkelt og kan ta mellom 30-45 dager før man har et team som er klare for å produsere og levere resultater.

Stort volum av softwarespesialister i Polen

Det er særlig softwarespesialister som virksomhetene er på jakt etter. Og hvis du ser til Polen, finner du et stort antall kompetente softwareutviklere.

Det utdannes mer enn 15 000 nye IT-ingeniører i Polen hvert år. Hver 10. IT-ingeniør som utdannes i EU er bosatt i Polen. Volumet alene er en helt annen størrelsesorden enn det Danmark er vant til.

Polen er garant for IT-kompetanser på absolutt toppnivå. Å være en IT-ingeniør og softwareutvikler i Polen har veldig høy status og prestisje. Det betyr også at det er den dyktigste og mest ambisiøse delen av polsk ungdom som tar IT-faglig utdannelse.

Samtidig har man en lang tradisjon for ingeniør- og IT-utdanninger ved de polske universitetene, noe som betyr at utdanningene i dag er blant de beste i Europa. Flere og flere internasjonale firmaer, inkludert ledende banker, har etablert seg i Polen, noe som har økt mengden av mer erfarne og profesjonelle konsulenter. De tekniske kompetansene til IT-konsulentene i Polen er derfor på et svært høyt nivå og anses å være blant de absolutt beste i verden.

Her kan du lese mer om hvorfor Polen er vår foretrukne nearshoring destinasjon.

Kilder brukt i artikkelen

  • VIRKSOMHEDERS BEHOV FOR DIGITALE KOMPETENCER – Erhvervsstyrelsen i DK
  • IT-kompetensbristen – IT&telecomföretagen
  • IKT Norges kompetanseundersøkelse 2017
  • IT barometer 2018 – IT-branchen Danmark
  • IT i praksis - Rambøll

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.