Nearshoring vs. Offshoring – Hvordan velger du?

Det finnes flere muligheter når man vurderer outsourcing, noe som kan være en god mulighet når virksomheten har problemer med å skaffe riktig IT-kompetanse. Og hvis turen går utover landets grenser står valget mellom nearshoring og offshoring. Selv om begge begreper er basert på samme tanke – å flytte IT-aktiviteter ut av landet – er de veldig forskjellige. Her kan du lese vår vurdering av fordeler og ulemper, og hvordan du velger mellom de to. 

Har du enkle eller kompliserte oppgaver?

Kompleksiteten til oppgavene du vil outsource, kan være avgjørende for hva du bør velge.

Enkle oppgaver kan være lettere å beskrive og spesifisere, slik at det tydelig vises hvilke oppgaver som ønskes utført. For enkle oppgaver kan offshoring være en god løsning. Ved offshoring får du ofte tilgang til en arbeidsstyrke som vet å levere basert på dine spesifikasjoner og er mindre tilbøyelig til å ta selvstendige valg. Og det kan være bra for oppgaver som du kan definere skarpt og presist. På grunn av tidsforskjellen kan support og driftsoppgaver håndteres over natten i hjemlandet, noe som kan være en fordel. Når det kommer til utførelse av oppgaver, er offshoring som oftest et godt valg. 

Mer komplekse og forretningskritiske oppgaver kan være vanskelig å spesifisere og skrive en kravspesifikasjon på som dekker alle detaljer. Det krever et tettere og mer kontinuerlig samarbeid, slik at man kan navigere de usikkerhetene som oppstår underveis bedre. Her egner nearshoring seg i mange situasjoner bedre enn offshoring. Dette skyldes delvis at du ved nearshoring opererer i samme tidssone, og derfor kan arbeidsstyrken mye enklere være en naturlig del av et prosjekt eller et team. Det blir med andre ord enklere å håndtere uforutsette hendelser. Samtidig får du en arbeidsstyrke som har en mer problemorientert tilnærming. Du får i høyere grad mulighet til motargumentering, sparring og faglig input. Så når det kommer til kompliserte oppgaver, som krever problemløsning og faglig selvstendighet, er nearshoring som oftest det opplagte valget.

Hvor raskt ønsker du å komme i gang?

Det er også et tidsmessig aspekt som du bør ta med i betraktningen. Fordi det er relativt mer komplisert å komme i gang med offshoring enn det er med nearshoring.

Fordelen med nearshoring er at du holder deg innenfor EU (hvis du velger en EU destinasjon). Det gjør det mye enklere å utveksle arbeidskraft, informasjon og data og i mange tilfeller krever det veldig lite planlegging og ressurser for å komme i gang. Den korte reiseavstanden gjør det enkelt å sjekke ut de utvalgte stedene før du velger dem, og i tillegg er det også lett å invitere de utvalgte konsulentene/medarbeiderne til hovedkontoret for å delta i en introduksjonsperiode hvor de kan bli kjent med virksomhetens kultur og prosedyrer. Hele oppstarten er derfor relativt enkel og kan gjøres raskt. 

Ved offshoring gjør den store avstanden, i tillegg til at landet ikke er medlem av EU, at oppstarten krever flere ressurser og mer planlegging – det er ofte en mer byråkratisk prosess. Det kan derfor i utgangspunktet være et større organisatorisk prosjekt å komme i gang med offshoring.

Handler det om økonomi?

Selv om oppstarten kan være mer komplisert med offshoring, og øvelsen i å komme i gang kan være en ressurskrevende affære, er utgiftene til medarbeiderne/konsulentene i mange tilfeller mer kostnadseffektive ved offshoring enn ved nearshoring. Sammenlignet med skandinaviske priser kan det være en besparelse å hente ved begge muligheter, men hvis besparelser er det eneste kriteriet, er offshoring som oftest det beste alternativet av de to.

Les: Ting du bør vite om nearshoring

Driver du agil utvikling? 

Det er selvfølgelig mulig å få et agilt setup til å fungere for begge modeller. Men den fleksibiliteten og skalerbarheten som nearshoring kan tilby, støtter i stor grad de agile utviklingsmodellene som øker blant virksomhetene i dag. Evnen til å tilpasse seg kontinuerlig på en dyktig måte, og være først på markedet med de beste løsningene, er utrolig viktig for en moderne virksomhet. Det kan være en utfordring hvis man har altfor rigide prosesser for å skalere ressurser, og hvis det daglige samarbeidet som trengs i et agilt oppsett ikke fungerer. Her spiller den geografiske, men også kulturelle avstanden en stor rolle.

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.