Ledelsestjenester og forretnings­utvikling

Med en konsulent fra ProData Management får du:

 • Bransjens mest erfarne ledelseskonsulenter, som innehar kompetansen til å løse selv de vanskeligste utfordringene
 • Konsulenter med minst ti års erfaring fra praktisk spesialisert arbeid og ledelse
 • Håndplukkede eksperter med den nødvendige kompetansen til å kunne løse deres bestemte utfordring
 • Ledelseskonsulenter som forstår virksomheten deres

Ledelsesrådgivning fra bransjens ledende konsulenter

Når bedriften står overfor en utfordring som krever rådgivning fra konsulenter med bred erfaring, står ProData Management klar til å hjelpe. Med Nordens største nettverk av konsulenter med erfaring fra praktisk talt alle bransjer og fagområder kan vi skreddersy en løsning for deg og utplassere et team av håndplukkede spesialister til å løse deres utfordring - uansett type.

Med en konsulent fra ProData Management får dere:

 • Bransjens mest erfarne ledelseskonsulenter med over ti års erfaring, som innehar kompetansen til å kunne løse selv de vanskeligste utfordringene
 • Håndplukkede eksperter med evne til å løse deres bestemte utfordring
 • Ledelseskonsulenter med en dyp forståelse av virksomheten deres
 • Problemløsning i verdensklasse basert på mønsterpraksiser, understøttet av solid praktisk erfaring
 • Profesjonelle fagpersoner som sikrer konsolidering av og kontinuitet i alle leveranser
 • Skreddersydde ledelsestjenester og forretningsutvikling til en svært konkurransedyktig pris
 • Senior ledelseskonsulenter med tilstrekkelig erfaring til å ta ansvar og levere løsninger - til en fast pris

inspirasjon og gode råd.

Ledelsesrådgivning

Praktisk og verdiøkende ledelsesrådgivning

I ProData Management har vi en visjon: å kunne levere praktisk, verdiøkende ledelsesrådgivning i nært samarbeid med kundenes egen ledelse. Vi legger vekt på å forstå og tydeliggjøre utfordrende problemstillinger, for så å inspirere og gi råd til ledelsesteamet gjennom strategiprosessen. Vi hjelper også til med gjennomføringen og iverksettingen.

ProData Managements konsulenttjenester hjelper bedrifter med å:

 • optimalisere, forbedre resultater og minimere risikoen
 • ta gode forretningsmessige beslutninger og fokusere på gjennomførbare og langvarige resultater
 • raskt forbedre konkurranseevnen gjennom innovasjon
 • forutse og implementere endringer raskt og pålitelig

ProData Management har mange års erfaring i å levere ledelsestjenester og har den tekniske og kommersielle ekspertisen til å kunne hjelpe dere med å løse selv de mest utfordrende problemstillingene.

Ledelsesrådgivning
Reelle
og målbare resultater

Ledelsesrådgivning med reelle resultater

ProData Management brenner for å skape reelle, målbare resultater som kan brukes til å skape vekst. Vi legger vekt på kapitalbruk, gjennomføring og regelverksetterlevelse for å sikre at vår brede erfaring hjelper bedriften med å navigere trygt gjennom de ulike drifts- og forretningsfasene.

Takket være våre konsulenters praktiske erfaring garanterer vi for gode tjenester gjennom hele prosessen. Vi ser på utfordringene dine fra et forretningsmessig perspektiv og forstår hva som skal til for å styrke bedriften.

Vårt tjenestetilbud omfatter:

 • Ledelsesrådgivning
 • Bedriftsledelse og -utvikling
 • Optimalisering av forretningsprosesser
 • Endringsledelse i organisasjoner
 • Implementering av teknologi og levering av IT-spesialister, understøttet av markedsledende utviklingsprosesser og nearshoring-tjenester i Polen
 • Strategiutvikling og driftsforbedring
Reelle
og målbare resultater
Gode
og trygge arbeidsmetoder

Ledelsesrådgivning bygget på bransjekunnskap

Når du har behov for å løse tøffe ledelsesutfordringer, trenger du rådgivning som bygger på den seneste bransjekunnskapen. I ProData Management bruker vi vår lange erfaring og brede kompetanse til å finne løsninger som er skreddersydd bedriftens situasjon og våre konsulenters praktiske kompetanse.

ProData Management bygger på erfaring, og våre uavhengige konsulenter dekker en lang rekke forretningsområder innenfor praktisk talt alle bransjer.

Hvem er kundene våre?

På strategisk nivå:

Som betrodde rådgivere jobber vi for ledere og organisasjoner innen alle bransjer og går i dialog med bedriftsledere for å inspirere og veilede dem i forhold som omfatter organisasjonens strategiprosesser og drift.

På taktisk nivå:

Vi hjelper organisasjonen med den daglige driften og å nå målene sine. Dette gjør ProData Managements leveringsmodell helt unik.

På operasjonelt nivå:

Vi forvalter porteføljer og prosjekter, og setter ut IT-spesialister på utviklingsoppgaver. Vi kan ta ansvar for hele leveranser.

Vi kan også overta bedriftens funksjoner gjennom en sourcing-modell eller sette opp en egen utviklingsavdeling for bedriften gjennom vårt utviklingskontor i Polen.

Skjul tekst

Hvem er vi?

 • ProData Managements konsulenter har omfattende ledelseserfaring og minimum ti års yrkeserfaring. Dette gjør dem til svært kompetente prosjekt- og porteføljeledere - med et mål om å skape resultater.
 • Ved hjelp av bransjens største nettverk av kompetente ledelsesrådgivere og spesialister kan vi sette sammen et solid team av håndplukkete eksperter, uansett bransje.
 • Nettverket består av forretningsorienterte konsulenter med solid bransjekunnskap, som skaper verdier gjennom objektiv veiledning og praktisk gjennomføring.

Skjul tekst

Slik jobber vi

 • Først oppretter vi en tett dialog for å få oversikt over det aktuelle prosjektet. Deretter setter vi sammen et team av spesialister med bred erfaring i å håndtere lignende utfordringer.
 • Vi kaster ikke bort tiden din med unødvendige prosesser. Vi er eksperter, og vi bruker all vår erfaring til å finne effektive, gjennomførbare løsninger for din bedrift.

Slik jobber vi ikke:

 • I ProData Management tror vi ikke at det finnes én løsning som passer for alle. Vi vil aldri forsøke å presse deg inn i et ferdig konsept som egentlig ikke passer til dine behov. I stedet bruker vi kompetansen vår til å tilpasse prosesser og skape en skreddersydd løsning som gir mest mulig verdi for bedriften.

 • Vi er ikke interessert i standardkonsulenter med standardsvar. Vi håndplukker kun de aller beste konsulentene, som har kompetanse til å håndtere enhver utfordring.

Skjul tekst

Hva får du?

 • En skreddersydd løsning på ledelsesutfordringer til en svært konkurransedyktig pris
 • En leverandør som tar ansvar og leverer til en fast pris
 • Verdiskaping i alle sammenhenger - vi lytter, forstår og gjennomfører
 • Optimalisering av virksomheten, forbedrede resultater og redusert risiko
 • Velfunderte beslutninger med vekt på langvarige resultater
 • Forbedret konkurranseevne gjennom innovasjon og effektivitet
 • Et fullservicekonsept - vi utarbeider strategi, gjennomfører endringer og sikrer eierskapet i organisasjonen

ProData Management har som mål å levere driftsmessig verdi til kundene våre og gi objektive råd på alle ledelsesnivåer til en god pris. Denne visjonen skal hjelpe oss med å nå målet vårt: å bli det beste nordiske selskapet innen ledelsesrådgivning, målt etter verdiene vi skaper for deg. 

Skjul tekst

Gode
og trygge arbeidsmetoder
Tjenester
på strategisk nivå

Ledelsesrådgivning på strategisk nivå

ProData Management hjelper bedrifter og organisasjoner i alle utviklingsstadier. De generelle retningslinjene - som bedriftens visjon, misjon og strategi - er viktige elementer i arbeidshverdagen for alle ledere.

Vi mener at dersom et selskap skal kunne skape verdier, må det være en sterk kobling mellom selskapets strategi og den operative gjennomføringen, noe vi har bred erfaring med. Nedenfor kan du lese mer om tjenestene våre på strategisk nivå.

Les mer om tjenestene våre på strategisk nivå

Forretningsmodell

Strategisk vurdering
Gjennomgang på overordnet nivå av koblingen mellom forretningsstrategien og den implementerte forretningsmodellen. Understøtter større grad av gjensidig forståelse av identifiserte utfordringer, mål og muligheter på tvers av organisasjonen.

Forretningsinfrastruktur
Oppsummering av selskapets forsyningsmodell: hvordan selskapet produserer og leverer sine produkter til kundene, og hvordan organisasjonen understøtter selskapets strategiske mål.

Regelverksetterlevelse
Pragmatisk gjennomgang av prosesser og prosedyrer som sikrer at selskapet etterlever juridiske krav samt bransjeregler og myndighetskrav. Vurdering av risikostyring med hensyn til drift og teknologi, samt rapportering av økonomiske nøkkeltall (Basel II, Solvency II osv.).

Ledelse og forvaltning
Gjennomgang av forretningsprosesser for den årlige syklusen, handlingsplan, budsjett og oppfølging. Kartlegging av prosesser og forvaltning av teknologikjøp og kostnadsreduksjoner.

En pålitelig rådgiver
Ledelsesrådgivning til organisasjonens øverste ledelse for håndtering av konkrete saker samt for å inspirere og utfordre eksisterende tilnærminger til ledelse. Personlig og konfidensiell rådgivning for den daglige ledelsen samt gjennomføring av spesielt krevende endringer.


IT-strategi

Operasjonelle tjenester
Gjennomgang av leveringskanaler for operasjonelle tjenester. Vurdering og gjennomføring av optimale sourcing-strategier.

Sourcing-strategi
Gjennomgang og gjennomføring av sourcing-strategi for utvikling og vedlikehold.

IT-arkitektur
Gjennomgang av eksisterende IT-arkitektur og styringsprosesser samt referansearkitektur (rammeverk), distribusjonsstatus, eierskap og prosesser.

IT-infrastruktur
Gjennomgang av IT-infrastrukturdesign, plattformstrategier og strategiske alternativer (konsolideringer, overganger, re-hosting osv.).

IT-organisasjon
Pragmatisk gjennomgang og vurdering av status for IT-organisasjonen, generell felles forståelse av utfordringer, mål og handlingsrom.

Innkjøpstjenester
Pragmatisk gjennomgang av eksisterende innkjøpsprosedyrer, effektivitet, utfordringer og handlingsmuligheter.


Personaltjenester

Kompetanseutvikling
Gjennomgang av bemanning og kompetanseutvikling. Samkjøring med individuelle utviklingsmål fra utviklingssamtaler og gjennomført opplæring og utdanning.

Ledelsesgjennomgang
Enkel bedømming av ledere og identifisering av SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler)..

Skjul tekst

Tjenester
på strategisk nivå
Tjenester
på taktisk nivå

Ledelsesrådgivning på taktisk nivå

Erfarne ledere vet at det aldri er enkelt å gjennomføre visjonære strategier. For å kunne navigere riktig i en verden full av teknisk kompleksitet og forretningsmessige utfordringer kreves det ofte taktiske endringer. Noen ganger kan den rette veien videre være å ta et skritt til siden.

ProData Management har mange års erfaring i å finne den riktige løsningen på hvordan man oppnår umiddelbare resultater, beskytter investeringer og når sine langsiktige mål.

Les mer om tjenestene på taktisk nivå

IT-organisasjon og prosesser

State of the Union
Intervjubasert tjeneste som fremmer en bedre felles forståelse av utfordringer, mål og prioriterte tiltak i selskapet.

Prioritet og allokering
Gjennomgang av organisasjonens prioriterings- og allokeringsprosesser med klargjøring av status, mål, utfordringer og valg.

Fasilitetsstyring - forvaltning og analyse
Gjennomgang av implementerte prosesser og prosedyrer for forvaltning av fasilitetsstyringskontrakter (eiendomsforvaltning).

Gjennomgang av tjenesteforvaltning
Gjennomgang av implementerte prosesser og prosedyrer for forvaltning av forretningsmessige krav i tjenestenivåavtaler (SLA-avtaler) og/eller utarbeidelse av disse.

Leverandørstyring
Gjennomgang av implementerte prosesser og prosedyrer for kontroll med og forvaltning av leverandørkontrakter - fra maskinvare til mennesker.

Prosessgjennomgang
Pragmatisk prosessgjennomgang med enkel oversikt over eksisterende prosesser, utløsende faktorer (og prosessresultater), nåværende status og skaleringsalternativer (økonomi, mennesker, teknologi).

Kostnader og effektivitet

Vurdering av gjennomføring
Vurdering av hvordan organisasjonen utfører sin strategi, og gjennomgang av implementeringsindikatorer i organisasjonen med vekt på gjennomføringsmål og forvaltningen av disse. Pragmatisk analyse som understøtter oppfølging på tvers av enheter, forvaltning og - ikke minst - kommunikasjon og motivasjon.

Søk og identifiser
Pragmatisk analyse av utfordringer, muligheter og kostnader knyttet til teknologi.

Effektivitetsforbedringer
Indikatorer på gjennomføringseffektivitet og kostnadsnivåer (Compass, Zangenberg osv.).

Skjul tekst

Tjenester
på taktisk nivå
Tjenester
på operasjonelt nivå

Ledelsesrådgivning på operasjonelt nivå

Gjennomføringen av en bedrifts handlingsplaner er aldri enkle eller transparente, men innebærer som regel hindringer og komplekse forhold som krever at man har god oversikt og erfarne ledere.

I ProData Management tenker og opptrer vi som ledere i kundens organisasjon. Vi kan hjelpe til med å klargjøre dine handlingsplaner til bruk, gjøre dem målbare, sikre fremdrift og bruke resultatene i kommunikasjonen med selskapets ansatte.

Les mer om tjenestene på operasjonelt nivå

Gjennomføring

Toppledertjenester
Toppledertjenester som rådgivning, coaching, midlertidig ledelse og interessenthåndtering.

Overgangsprogrammer
Overordnet ledelse av kritiske programmer og overganger på tvers av organisasjoner, teknologi og forretningsmessige utfordringer.

Prosjektledelse
Overordnet ledelse av større programstrukturer.

Prosjektbemanning
6000 uavhengige spesialister står klare til å ta del i forretnings- og IT-prosjekter.

Infrastrukturdesign og -implementering
Design og implementering av IT-tekniske infrastrukturløsninger.

Prosess- og arbeidsmetoder

Vår ambisjon er å skape verdier for kundene våre i alle sammenhenger. Våre partnere kan vise til gode resultater innen ledelse, og denne typen erfaring gjør dem til attraktive samarbeidspartnere for kundene våre.

I tett dialog med kunden tilpasser ProData Management tjenester basert på spesifikke behov og den kommersielle virkeligheten slik kunden opplever den. Siden vi ikke er bundet av ferdige konsepter, står vi fritt til å bruke vår mangeårige erfaring på den måten som skaper mest verdi for hver enkelt kunde. Hvis en oppgave krever detaljert datainnsamling og analyse, kan vi bistå med dette, men dersom organisasjonen allerede har den nødvendige kunnskapen, starter vi derfra. Vi jobber på en strukturert og profesjonell måte, samtidig som vi tilpasser prosessene våre til den spesifikke oppgaven.

Basert på denne tilnærmingen samarbeider vi med ledere og organisasjoner innen alle bransjer. I rollen som pålitelig rådgiver går vi i dialog med den øverste ledelsen for å gi råd, inspirere og utfordre dem om strategiprosesser og selskapets virksomhet. Vi hjelper organisasjonen med den daglige gjennomføringen på vei mot målet - på dette området kan ProData Management også vise til en helt unik leveransemodell: Vi kan forvalte porteføljer og prosjekter, sette sammen team av dyktige IT-spesialister for utviklingsoppgaver, og vi tar gjerne ansvar for komplette leveranser. Vi kan også tilby håndtering av forretningsfunksjoner gjennom en sourcing-modell eller etablere egne utviklingsavdelinger for kunden ved våre utviklingskontorer i Polen.

Skjul tekst

Tjenester
på operasjonelt nivå

ProData Consult lagrer data i din nettleser / enhet ved hjelp av cookies for statistikk og optimalisering av våre nettsteder og eventuelt for målrettet annonsering. Ved å godta, gir du oss ditt samtykke til denne bruken av cookies. Les våre personvernregler for mer informasjon. Du kan alltid trekke samtykket ditt her: Personvernerklæring og informasjonskapsler

Nettstedet krever bruk av "Nødvendige cookies". Våre nødvendige cookies brukes kun for å levere et fungerende nettsted og webservice.

Utvalgte tredjepartstjenester kan lagre cookies for å plassere relevante annonser som skal leveres til deg på tredjeparts nettsteder.